Milesina scolopendrii (Faull) Henderson, 1961

Fungi, Basidiomycota, Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniastraceae

op Abies

on Abies

gal: zie Milesina spec...

gall: see Milesina spec...

spermogonia, aecia: Pinaceae, monofaag

spermogonia, aecia: Pinaceae, monophagous

Abies alba, cephalonica, concolor, nordmanniana.


op Asplenium

on Asplenium

Asplenium scolopendrium, uit González-Fragoso (1925a): doorsnede door een deel van een uredinium; de bovenste cellaag is de epidermis van de plant, die daaronder de wand van het uredinium: het peridium.

Milesina scolopendrii: uredinium (section)

Asplenium scolopendrium, from González-Fragoso (1925a): section thriugh part of an uredinium: te upper cell layer is the epidermis of the host plant; the layer below is the wall of the uredinium: the peridium

gal: uredinia onderzijdig, puistvormig, bedekt met een bruine epidermis waarin een opening ontstaat; sporen kort knotsvormig, verwijderd bestekeld, op een korte plompe steel.De uredini zijn rijp in het najaar en in de winter en produceren, vooral bij vochtig weer, een witte sporen-massa. Telia op de onderzijde van bruine delen van het overwinterde blad. De sporen worden gevormd in de epidermis-cellen; ze zijn onregelmatig van vorm, dunwandig, tot 40-cellig.

gall: uredinia hypophyllous, pustulate, covered with a brown epidermis, in which a pare develops; spores short clubshaped, remotely spinulose, on a short, plump pedicel. The uredinia ripen in late autumn and winter, releasing a whte mass of spores, especially in damp weahter. Telia at the underside of brown parts of the hibernated fronds. The spores are formed in the epidermis cells; they are irregular in shape, thin-walled, 1-40 celled.

uredinia, telia: Aspleniaceae, nauw monofaag

uredinia, telia: Aspleniaceae, narrowly monophagous

Asplenium scolopendrium.

synoniemen: Milesia scolopendrii.

synonyms: Milesia scolopendrii.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 7, 15), Ellis & Ellis (1997a), Gäumann (1959a), González-Fragoso (1925a), Hafellner (1980a), Henderson (2000a, 2004a), Klenke & Scholler (2015a), Maier, Begerow, Weiß & Oberwinkler (2003a), Poelt & Zwetko (1997a), Termorshuizen & Swertz (2011a), Wilson & Henderson (1966a), Woods, Stringer, Evans & Chater (2015a).

24/03/2017