Mycosphaerella buxicola (de Candolle) Tomilin, 1970

Fungi, Ascomycota, Dothideomycetes, Capnodiales

op Buxus

on Buxus

Buxus sempervirens, België, prov. Namen, Yvoir © Jonas Mortelmans

Mycosphaerella buxicola on Buxus sempervirens

Buxus sempervirens, Belgium, prov. Namur, Yvoir © Jonas Mortelmans

onderzijde, met pseudothecia

Mycosphaerella buxicola on Buxus sempervirens

underside, with pseudothecia

detail daarvan

Mycosphaerella buxicola on Buxus sempervirens

detail of underside

gal: de aangetaste delen verdrogen tenslotte en vallen uit, waarna het lijkt of de plant door insecten is aangevreten.

gall: the intested parts eventually dry and fall out; after that it looks like the plant has been grazed by an insect.

waardplanten: Buxaceae, monofaag

hostplants: Buxaceae, monophagous

Buxus sempervirens.

synoniemen: Mycosphaerella limbalis (Persoon) Arx, 1949.

synonyms: Mycosphaerella limbalis (Persoon) Arx, 1949.

opmerkingen: Waarschijnlijk nieuw voor België (Mortelmans in litt., 2014).

notes: Probably new for Belgium (Mortelmans in litt., 2014).

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Ellis & Ellis (1997a), Melgarejo Nárdiz ao (2010a).

17/01/2014