Oidiopsis balsaminae Rajderkar, 1966

Fungi, Ascomycota, Leotiomycetes, Erysiphales, Erysiphaceae

op Impatiens

on Impatiens

gal: mycelium beiderzijdig, niet blijvend; deels ook inwendig. Conidioforen lang, draadvormig; ze komen door de huidmondjes naar buiten. Conidia solitair in twee typen. Het eerste conidium dat wordt gevormd is lancetvormig, latere zijn lang-elliptisch. Cleistothecia onbekend.

gall: mycelium amphigenous, evanescent, partly also internal. Conidiophores, long, filiform, emerging through the stomata. Conidia single, in two types. The first conidium formed is lanceolate, later ones are long-elliptic. Cleistothecia unknown.

waardplanten: Balsaminaceae, monofaag

hostplants: Balsaminaceae, monophagous

Impatiens balsamina.

opmerkingen: de anamorfe (steriele) vorm van een Leveillula-soort, mogelijk L. picridis.

notes: the anamorphic (sterile) form of a Leveillula species, possibly L. picridis.

literatuur:

references:

Braun & Cook (2012a), Klenke & Scholler (2015a).

14/11/2015