Oidiopsis parietariae Voytyuk & Heluta, 2012

Fungi, Ascomycota, Leotiomycetes, Erysiphales, Erysiphaceae

op Parietaria

on Parietaria

gal: mycelium onderzijdig, wit, zwak; deels ook inwendig. Conidioforen lang, vertakt; ze komen door de huidmondjes naar buiten. Conidia solitair in twee typen. Het eerste conidium dat ze vormen is lancetvormig, latere zijn lang-elliptisch. Cleistothecia onbekend.

gall: mycelium hypophyllous, white, weak, partly also internal. Conidiophores, long, branching, emerging through the stomata. Conidia single, in two types. The first conidium formed is lanceolate, later ones are long-elliptic. Cleistothecia unknown.

waardplanten: Urticaceae, monofaag

hostplants: Urticaceae, monophagous

Parietaria judaica.

opmerkingen: de anamorfe (steriele) vorm van een Leveillula-soort.

notes: the anamorphic (sterile) form of a Leveillula species.

literatuur:

references:

Braun & Cook (2012a), Klenke & Scholler (2015a).

14/11/2015