Peronospora alchemillae Otth, 1969

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Alchemilla

on Alchemilla

gal: Het blad is aan de bovenzijde plaatselijk bleekgroen tot gelig verkleurd en wat opgebold; daar aan de onderzijde een schimmelovertrek dat bestaat uit rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn met aan elk uiteinde een conidium..

gall: The upperside of the leaf is locally discoloured pale green to yellowish, and somewhat indented upwards; at the underside a fungal bloom, consisting of erect conidiophores that apically several times are dichotomously branching, each branch ending in a conidium .

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Alchemilla alpina, chirophylla, conjuncta, fissa, glabra, mollis, monticola, nitida, pallens, subcrenata, xanthochlora, vulgaris.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Doppelbaur & Doppelbaur (1973a), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), Göker, García-Blázquez, Voglmayr ao (2009a), Jage, Scholler & Klenke (2010a), Klenke & Scholler (2015a), Kruse (2014a), Müller (2015a), Müller & Kokeš (2008a), Negrean (1995a), Sävulescu (1948a), Voglmayr (2003a).

20/05/2017