Peronospora alyssi-calycini Gäumann, 1918

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Alyssum

on Alyssum

gal: blad aan de bovenzijde met verbleekte, licht verdikte plekken. Scheuten die in knop staan groeien steil omhoog en komen niet in bloei. Onderzijde van de bladeren met een wit schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top sterk vertakte conidioforen, elk eindigend op een eivormig conidium.

gall: upperside of the leaves with paled, slightly thickened patches. Shoots in bud grow vertically upwards and do not come into flower. Underside of the leaves with a white fungal bloom, consisting of erect, distally strongly branched conidiophores, each one ending upon an egg-shaped conidium.

waardplanten: Brassicaceae, monofaag

hostplants: Brassicaceae, monofaag

Alyssum alyssoides, montanum.

Een vermelding door Mayor (1967a) van Alyssum maritimum [= Lobularia maritima] heeft waarschijnlijk betrekkng op Hyaloperonospora lobulariae.

A reference by Mayor (1967a) to Alyssum maritimum [= Lobularia maritima] probably concerns Hyaloperonospora lobulariae.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), Gustavsson (1991a), Klenke & Scholler (2015a), Mayor (1967a), Săvulescu (1948a).

20/05/2017