Peronospora anemones Tramier, 1964

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Anemone

on Anemone

gal: Bladeren wat vervormd en aan de rand iets verkleurd. Onderzijde van de bladeren met een grijswit schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top herhaaldelijk vertakte conidioforen, elk eindigend op een conidium.

gall: Leaves somewaht crinkled and near the margin yellowed. Underside of the leaves with a greyish white fungal bloom, consisting of erect, distally repeatedly branched conidiophores, each one ending upon a conidium.

waardplanten: Ranculaceae, nauw monofaag

hostplants: Ranculaceae, narrowly monofaag

Anemone coronaria.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a).

04/09/2015