Peronospora apula Voglmayr, 2014

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Papaver

on Papaver

gal: de aantasting is meestal systemisch, de planten zijn dan opvallend misvormd. Aan de onderzijde van de bladeren een grijs-viltig dons dat bestaat uit rechtopstaande, 270-430 µm hoge, conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn met aan elk uiteinde een conidium dat meestal kleiner is dan 20 µm. Ingebed in het plantenweefsel liggen bruine, dikwandige, gladde, oosporen.

gall: the infection is mostly systemic; the plants then are seriously disfigured. At he underside of the leaves a greyish felt-like down of erect, 270-430 µm hig, conidiophores that apically several times are dichotomously branching, each branch ending upon a conidium that generally does not exceed 20 µm, Embedded in the host tissue lie brown, thick-walled, smooth, oospores.

waardplanten: Papaveraceae, nauw monofaag

hostplants: Papaveraceae, narrowly monophagous

Papaver apulum.

literatuur:

references:

Voglmayr, Montes-Borrego & Landa (2014a).

22/04/2016