Peronospora arabidis-glabrae Gäumann, 1918

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Arabis

on Arabis

gal: vervormingen van de plant, bladen vaak verkleind, bleekgroen, bladranden naar beneden gebogen. Onderzijde van het blad met een ijl grijswitte schimmelovertrek, bestaande uit verticale, aan de top meermalen dichotoom vertakte conidioforen.

gall: the plant is disfigured, leaves often are small, pale, their margins bent downwards. Underside of the leaves with a thin greyish-white bloom of fungus, consisting of vertical, apically several times dichotomously branched conidiophores.

waardplanten: Brassicacae, nauw monofaag

hostplants: Brassicaceae, narrowly monophahous

Arabis glabra.

synoniemen: P. ochroleuca Cesadola, 1855, genoemd door Brandenburger en Buhr, wordt door de Index Fungorum (2015) als een autonome soort benoemd, maar is volgens Klenke & Scholler een synoniem van arabidis-glabrae.

synonyms: P. ochroleuca Cesadola, 1855, cited by Brandenburger and Buhr, is listed by the Index Fungorum (2015) as an independent species, but is understood by Klenke & Scholler as a synonym of arabidis-glabrae.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 180), Buhr (1964b), Doppelbaur & Doppelbaur (1974a), Hafellner (1980a), Klenke & Scholler (2015a), Săvulescu (1948a).

21/05/2017