Peronospora arabidis-turritae Gäumann, 1918

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Arabis

on Arabis

gal: vervormingen van de plant, bladen verkleind, bleekgroen, bladranden naar beneden gebogen. Onderzijde van het blad met een ijl grijswitte schimmelovertrek, bestaande uit verticale, aan de top meermalen dichotoom vertakte conidioforen.

gall: the plant is disfigured, leaves are small, pale, their margins bent downwards. Underside of the leaves with a thin greyish-white bloom of fungus, consisting of vertical, apically several times dichotomously branched conidiophores.

waardplanten: Brassicacae, nauw monofaag

hostplants: Brassicaceae, narrowly monophahous

Arabis turrita.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Klenke & Scholler (2015a), Săvulescu (1948a).

20/05/2017