Peronospora astragali-purpurei Mayor & Viennot-Bourgin, 1949

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

href="../../../../maingroups/peronoporaceae.htm">Peronosporaceae

op Astragalus

on Astragalus

gal: blad aan de bovenzijde met verbleekte, licht opgbolde plekken; aan de corresponderende onderzijde een grijswit schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top sterk vertakte conidioforen.

gall: upperside of the leaves with paled, slightly embossed patches; at the corresponding underside a greyish white fungal bloom, consisting of erect, distally strongly branched conidiophores.

waardplanten: Fabaceae, nauw monofaag

hostplants: Fabaceae, narrowly monofaag

Astragalus hypoglottis (= purpureus).

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a).

05/09/2015