Peronospora aubrietae Mayor, 1964

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Aubrieta

on Aubrieta

gal: bovenzijde van het blad met bleke vlekken. Onderzijde daar met een grijswit schimmelovertrek dat bestaat uit rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn met aan elk uiteinde een conidium.

gall: upper side of the leaf with pale spots. Underside there with a greyish white down of erect conidiophores that apically several times are dichotomously branching, each branch ending in a conidium.

waardplanten: Brassicaceae, monofaag

hostplants: Brassicaceae, monophagous

Aubrieta deltoidea.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a), Mayor (1967a).

06/12/2016