Peronospora buniadis Gäumann, 1918

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Bunias

on Bunias

gal: blad aan de bovenzijde met verbleekte, licht opgbolde plekken; aan de corresponderende onderzijde een gelig, later bruin schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top sterk vertakte conidioforen.

gall: upperside of the leaves with paled, slightly embossed patches; at the corresponding underside a yellowish, later brown fungal bloom, consisting of erect, distally strongly branched conidiophores.

waardplanten: Brassicaceae, monofaag

hostplants: Brassicaceae, monofaag

Bunias orientalis.

literatuur:

references:

Beenken & Senn-Irlet (2016a), Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), Klenke & Scholler (2015a), Săvulescu (1948a).

20/05/2017