Peronospora cakiles Saville, 1957

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Cakile

on Cakile

gal: blad aan de bovenzijde met verbleekte, licht opgbolde plekken; aan de corresponderende onderzijde een wit schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top sterk vertakte conidioforen.

gall: upperside of the leaves with paled, slightly embossed patches; at the corresponding underside a white fungal bloom, consisting of erect, distally strongly branched conidiophores.

waardplanten: Brassicaceae, monofaag

hostplants: Brassicaceae, monofaag

Cakile maritima.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Klenke & Scholler (2015a).

06/09/2015