Peronospora calepinae Gäumann, 1918

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Calepina

on Calepina

gal: blad aan de bovenzijde met verbleekte, licht opgbolde plekken; aan de onderzijde een wit schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top meermalen dichotoom vertakte conidioforen.

gall: upperside of the leaves with paled, slightly embossed patches; at the underside a white fungal down, consisting of erect, distally repeatedly dichotomously branched conidiophores.

waardplanten: Brassicaceae, monofaag

hostplants: Brassicaceae, monofaag

Calepina irregularis.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a).

05/10/2015