Peronospora cerastii-brachypetali Sǎvulesvu & Rayss, 1932

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Cerastium

on Cerastium

gal: blad aan de bovenzijde met verbleekte, licht opgebolde plekken; aan de corresponderende onderzijde een grijs schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top sterk vertakte conidioforen. De conidia meten 11-14 x 12-16 µm.

gall: upperside of the leaves with paled, slightly embossed patches; at the corresponding underside a greyish fungal bloom, consisting of erect, distally strongly branched conidiophores. The conidia measure 11-14 x 12-16 µm.

waardplanten: Caryophyllaceae, nauw monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, narrwly monofaag

Cerastium brachypetalum & subsp. tauricum.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 98), Buhr (1964b), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), Klenke & Scholler (2015a), Săvulescu (1948a), Tomasi (2014a).

20/05/2017