Peronospora conringiae Gäumann, 1918

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Conringia

on Conringia

gal: blad aan de bovenzijde met verbleekte, licht opgebolde plekken; aan de corresponderende onderzijde een grijs schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top sterk vertakte conidioforen. De conidia meten 11-17 x 12-21 µm.

gall: upperside of the leaves with paled, slightly embossed patches; at the corresponding underside a greyish fungal bloom, consisting of erect, distally strongly branched conidiophores. The conidia measure 11-17 x 12-21 µm.

waardplanten: Brassiceae, monofaag

hostplants: Brassicaceae, monofaag

Conringia orientalis.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), Klenke & Scholler (2015a), Săvulescu (1948a).

20/05/2017