Peronospora coronillae-minimae Viennot-Bourgin, 1854

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Coronilla

on Coronilla

gal: blad aan de bovenzijde met verbleekte, licht opgebolde plekken; aan de corresponderende onderzijde een wit schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top sterk vertakte conidioforen.

gall: upperside of the leaves with paled, slightly embossed patches; at the corresponding underside a white fungal bloom, consisting of erect, distally strongly branched conidiophores

waardplanten: Fabaceae, nauw monofaag

hostplants: Fabaceae, narrowly monophagous

Coronilla minima.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a).

09/09/2015