Peronospora coronillicola Sousa da Câmara & Oliveira, 1944

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Coronilla

on Coronilla

gal: blad aan de bovenzijde met verbleekte, licht opgebolde plekken; aan de corresponderende onderzijde een bruinig schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top sterk vertakte conidioforen. De conidia meten 16-26 x 22-32 µm.

gall: upperside of the leaves with paled, slightly embossed patches; at the corresponding underside a brownish fungal bloom, consisting of erect, distally strongly branched conidiophores. The conidia measure 16-26 x 22-32 µm.

waardplanten: Fabaceae, nauw monofaag

hostplants: Fabaceae, narrowly monophagous

Coronilla valentina subsp. glauca.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a).

09/09/2015