Peronospora cortusae Gäumann & Blumer, 1947

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Cortusa

on Cortusa

gal: bovenzijde van het blad verbleekt; onderzijde met een bruinviolet schimmelovertrek dat bestaat uit rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn met aan elk, spits, uiteinde een conidium.

gall: upper side of the leaf pale; underside with a brownish purple fungal down of erect conidiophores that apically several times are dichotomously branching, each branch acutely ending upon a conidium.

waardplanten: Primulaceae, monofaag

hostplants: Primulaceae, monophagous

Cortusa matthioli.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Gäumann & Blumer (1947a), Klenke & Scholler (2015a).

21/09/2016