Peronospora corydalis-intermediae Gäumann, 1923

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Corydalis

on Corydalis

gal: blad vaak verkleurd en verkleind aan de bovenzijde met verbleekte, licht opgebolde plekken; aan de corresponderende onderzijde een grijsviolet schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top sterk vertakte conidioforen. De conidia meten 15-16 x 16-20 µm.

gall: leaves often dicoloured and small, upperside with paled, slightly embossed patches; at the corresponding underside a greyish purple fungal down, consisting of erect, distally strongly branched conidiophores. The conidia measure 15-16 x 16-20 µm.

waardplanten: Papaveraceae, nauw monofaag

hostplants: Papaveraceae, narrowly monofaag

Corydalis capnoides, intermedia.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), Klenke & Scholler (2015a), Müller & Kokeš (2008a), Săvulescu (1948a).

20/05/2017