Peronospora corydalis de Bary, 1863

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Corydalis, Pseudofumaria

on Corydalis, Pseudofumaria

gal: blad aan de bovenzijde met verbleekte, licht opgebolde plekken; aan de onderzijde een grijsviolet schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top meermalen dichotoom vertakte conidioforen. De conidia meten 16-18 x 20-22 µm.

gall: upperside of the leaves with paled, slightly embossed patches; at the underside a greyish purple fungal bloom, consisting of erect, distally several times dichotomously branched conidiophores. The conidia measure 16-18 x 20-23 µm.

waardplanten: Papaveraceae, oligofaag

hostplants: Papaveraceae, oligofaag

Corydalis nobilis, pumila, solida; Pseudofomaria alba.

De vermelding door García-Blázquez ea van Glaucium corniculatum heeft waarschijnlijk betrekking op Peronospora glaucii.

The reference to Glaucium corniculatum by García-Blázquez ao probably applies to Peronospora glaucii.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Choi, Constantinescu &; Shin (2007a), Choi, Denchev & Shin (2008a), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), García-Blázquez, Constantinescu, Tellería & Martín (2007a), Göker, García-Blázquez, Voglmayr ao (2009a), Klenke & Scholler (2015a), Kozłowska, Mułenko & Heluta (2015a), Melzer, Pittoni, Poelt & Scheuer (1984a), Müller (2015a), Müller & Kokeš (2008a), Ruszkiewicz-Michalska (2006a), Săvulescu (1948a).

20/05/2017