Peronospora cynoglossi Burrill

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Cynoglossum

on Cynoglossum

gal: blad vaak verkleurd en verkleind aan de bovenzijde met verbleekte plekken; aan de corresponderende onderzijde een violet schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top sterk vertakte conidioforen.

gall: leaves with paled patches; at the corresponding underside a violet fungal down, consisting of erect, distally strongly branched conidiophores.

waardplanten: Boraginaceae, monofaag

hostplants: Boraginaceae, monofaag

Cynoglossum officinale.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a), Săvulescu (1948a).

20/05/2017