Peronospora dipsaci Tulasne, 1854

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Dipsacus

on Dipsacus

gal: blad aan de bovenzijde met verbleekte, licht opgbolde plekken; aan de corresponderende onderzijde een grijs bruinviolet schimmelovertrek bestaande uit rechtopstaande, nabij de top sterk vertakte conidioforen. De conidioforen meten 13-29 x 18-35 µm.

gall: upperside of the leaves with paled, slightly embossed patches; at the corresponding underside a greyish brown-purple fungal bloom, consisting of erect, distally strongly branched conidiophores. The conidiophores measure 13-29 x 18-35 µm.

waardplanten: Caprifoliaceae, monofaag

hostplants: Caprifoliaceae, monofaag

Dipsacus fullonum, laciniatus, pilosus.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), Klenke & Scholler (2015a), Kruse (2014a), Müller (2015a), Müller & Kokeš (2008a), Săvulescu (1948a).

20/05/2017