Peronospora ducometi Siemaszko & Jankowsky, 1929

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Fagopyrum

on Fagopyrum

gal: blad aan de bovenzijde met verbleekte, licht opgebolde plekken; aan de onderzijde een grijs schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top sterk vertakte conidioforen. De sporangiofoor is tot 0.4 mm hoog, de conidia meten ca 17 x 22 µm.

gall: upperside of the leaves with paled, slightly embossed patches; at the underside a grey fungal bloom, consisting of erect, distally strongly branched conidiophores. The sporangiophore is up to 0.4 mm high, the conidia measure ± 17 x 22 µm.

waardplanten: Polygonaceae, monofaag

hostplants: Polygonaceae, monophagous

Fagopyrum esculentum, tataricum.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 82), Buhr (1964b), Klenke & Scholler (2015a), Mułenko, Piątek, Wołczańska ao (2010a), Negrean & Anastasiu (2006a), Săvulescu (1948a).

20/05/2017