Peronospora effusa (Greville) Rabenhorst, 1854

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Spinacia

on Spinacia

gal: de aantasting is meestal systemisch, de planten zijn dan opvallend misvormd. Bovenzijde van de bladeren met nerf-begrensde heldergele vlekken. Aan de onderzijde van de bladeren een grijs-violet tot bruinig viltig dons dat bestaat uit rechtopstaande, 160-380 µm hoge, conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn met aan elk uiteinde een olijfbruin conidium, 21-33 µm lang. Ingebed in het plantenweefsel liggen gelige, dikwandige, gladde, oosporen.

gall: the infection is mostly systemic; the plants then are seriously disfigured. Upper-side of the leaves with bright yellow, vein-limited spots. At he underside of the leaves a greyish violet to brownish felt-like down of erect, 160-380 µm hig, conidiophores that apically several times are dichotomously branching, each branch ending upon an olivaceous brown conidium, 21-33 µm long. Embedded in the host tissue lie yellowish, thick-walled, smooth, oospores.

waardplanten: Chenopodiaceae, nauw monofaag

hostplants: Chenopodiaceae, narrowly monophagous

Spinacia oleracea.

synoniemen: Peronospora farinosa auct.; P. spinaciae Laubert, 1906.

synonyms: Peronospora farinosa auct.; P. spinaciae Laubert, 1906.

literatuur:

references:

Blumer (1946a), Choi, Denchev & Shin (2008a), Choi, Hong & Shin (2007a), Choi, Thines, Han & Shin (2011a), Cunnington (2008a), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), García-Blázquez, Constantinescu, Tellería & Martín (2007a), Göker, García-Blázquez, Voglmayr ao (2009a), Gustavsson (1991a), Klenke & Scholler (2015a), Losa España (1942a), Müller (2015a), Müller & Kokeš (2008a), Mułenko, Piątek, Wołczańska ao (2010a), Săvulescu (1948a).

25/05/2017