Peronospora erini Viennot-Bourgin, 1954

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Erinus

on Erinus

gal: blad vergeeld; aan de onderzijde een grijs schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top sterk vertakte conidioforen.

gall: leaf yellowed; at the underside a greyish fungal down, consisting of erect, distally strongly branched conidiophores.

waardplanten: Plantaginaceae, monofaag

hostplants: Plantaginaceae, monofaag

Erinus alpinus.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a).

10/09/2015