Peronospora erinicola Durrieu, 1994

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Campanula

on Campanula

gal: blad aan de bovenzijde met verbleekte, licht opgbolde plekken; aan de corresponderende onderzijde een grijswit schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top sterk vertakte conidioforen.

gall: upperside of the leaves with paled, slightly embossed patches; at the corresponding underside a greyish white fungal bloom, consisting of erect, distally strongly branched conidiophores.

waardplanten: Campanulaceae, monofaag

hostplants: Campanulaceae, monofaag

Campanula rapunculoides, rapunculus.

opmerkingen: Een soortgelijk schimmelovertrek op de kroonbladeren wordt veroorzaakt door een andere meeldauw, Peronospora corollae.

notes: A similar fungal bloom on the petalsmis caused by another mildew, viz. em>Peronospora corollae.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a).

10/09/2015