Peronospora erodii Fuckel, 1868

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Erodium

on Erodium

gal: blad aan de bovenzijde met kleine, geelgroene tot donkerrode bladvlekken; aan de onderzijde een grijsviolet schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top sterk vertakte conidioforen; conidien ± kogelrond.

gall: upperside of the leaves with small, yellowish green to dark red spots; at the underside a greyish purple fungal down, consisting of erect, distally strongly branched conidiophores; conidia globular.

waardplanten: Geraniaceae, monofaag

hostplants: Geraniaceae, monofaag

Erodium chium, ? ciconium, cicutarium, malacoides, moschatum.

synoniemen: Pseudoperonospora erodii (Fuckel) Wilson, 1914.

synonyms: Pseudoperonospora erodii (Fuckel) Wilson, 1914.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Doppelbaur & Doppelbaur (1974a), García-Blázquez, Constantinescu, Tellería & Martín (2007a), Klenke & Scholler (2015a), Kruse (2014a), Müller (2015a), Müller & Kokeš (2008a).

17/09/2016