Peronospora erucastri Gäumann, 1918

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Eruca, Erucastrum, Hirschfeldia

on Eruca, Erucastrum, Hirschfeldia

gal: bovenzijde van het blad met onduidelijke vlekken. Onderzijde met een grijswit schimmelovertrek dat bestaat uit rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen vertakt zijn met aan elk uiteinde een eivormig conidium.

gall: upper side of the leaf with indistinct spots. Underside with a greyish white down of erect conidiophores that apically several times are branching, each branch ending upon an egg-shaped conidium.

waardplanten: Brassicaceae, nauw oligofaag

hostplants: Brassicaceae, narrowly, oligophagous

Eruca vesicaria; Erucastrum gallicum, nasturtiifolium; Hirschfeldia incana.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Doppelbaur & Doppelbaur (1974a), Klenke & Scholler (2015a), Negrean (1996a).

17/09/2016