Peronospora galii-pedemontani Săvulescu & Rayss, 1932

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Cruciata

on Cruciata

gal: blad vaak verkleurd en verkleind aan de bovenzijde met verbleekte, licht opgebolde plekken; aan de corresponderende onderzijde een grijsgeel schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top sterk vertakte conidioforen.

gall: leaves often dicoloured and small, upperside with paled, slightly embossed patches; at the corresponding underside a greyish yellow fungal down, consisting of erect, distally strongly branched conidiophores.

waardplanten: Rubiaceae, nauw monofaag

hostplants: Rubiaceae, narrowly monofaag

Cruciata pedemontana.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a), Săvulescu (1948a).

20/05/2017