Peronospora galii-rubioidis Săvulescu & Rayss, 1932

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Galium

on Galium

gal: blad aan de bovenzijde met bleke plekken; aan de onderzijde een grijsviolet schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top sterk vertakte conidioforen.

gall: upperside of the leaves with pale spots; at the underside a greyish purple fungal bloom, consisting of vertical, distally strongly branched conidiophores.

waardplanten: Rubiaceae, nauw monofaag

hostplants: Rubiaceae, narrowly monofaag

Galium rubioides.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a), Săvulescu (1948a).