Peronospora gregoriae Blumer, 1944

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Androsace

on Androsace

gal: Bladeren iets geel verkleurd. Onderzijde van de bladeren met een zeer ijl schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top sterk vertakte conidioforen, elk eindigend op een conidium.

gall: Leaves faintly yellowed. Underside of the leaves with a very thin white fungal bloom, consisting of erect, distally strongly branched conidiophores, each one ending upon a conidium.

waardplanten: Primulaceae, nauw monofaag

hostplants: Primulaceae, narrowly monofaag

Androsace vitaliana.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a).

12/09/2015