Peronospora herniariae de Bary

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Herniaria

on Herniaria

gal: Onderzijde van het blad met een grijsviolet schimmelovertrek dat bestaat uit rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn met aan elk uiteinde een conidium.

gall: Underside of the leaves with a greyish purple down of erect conidiophores that apically several times are dichotomously branching, each branch ending upon a conidium.

waardplanten: Caryophyllaceae, monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, monofaag

Herniaria glabra, hirsuta.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 96), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), Klenke & Scholler (2015a), Müller & Kokeš (2008a), Săvulescu (1948a).

20/05/2017