Peronospora honckenyae (Sydow & P Sydow) Sydow, 1923

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Honckenya

on Honckenya

gal: groei van de plant systemisch gestoord; bovenzijde van het blad met gele vlekken. onderzijde daar met een ijl schimmelovertrek dat bestaat uit tot 0.5 mm hoge rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn met aan elk uiteinde een conidium.

gall: development of the plant systemically disturbed; upperside of the lef with yellow spots. Underside there with a thin down of 0.5 mm high erect conidiophores that apically several times are dichotomously branching, each branch ending in a conidium.

waardplanten: Caryophyllaceae, monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, monophagous

Honckenya peploides.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 100), Buhr (1964b), Klenke & Scholler (2015a), Müller & Kokeš (2008a).

13/09/2015