Peronospora hornungiae Gustavsson, 1959

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Hornungia

on Hornungia

gal: blad aan de bovenzijde met verbleekte, licht opgebolde plekken; aan de corresponderende onderzijde een grijs schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top sterk vertakte conidioforen; bij sterke aantasting kan de hele plant overdekt zijn. De conidia meten 13-21 x 14-23 µm.

gall: upperside of the leaves with paled, slightly embossed patches; at the corresponding underside a greyish fungal down, consisting of erect, distally strongly branched conidiophores. In cases of severe infestation the entire plant may be covered. The conidia measure 13-21 x 14-23 µm.

waardplanten: Brassicaceae, nauw monofaag

hostplants: Brassicaceae, narrowly monofaag

Hornungia petraea.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Klenke & Scholler (2015a.

13/09/2015