Peronospora hymenolobi Annalijev, 1960

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Hymenolobus

on Hymenolobus

gal: onderzijde van het blad met een grijs schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top sterk dichotoom vertakte conidioforen.

gall: underside of the leaves with a greyish fungal down, consisting of erect, distally strongly dichotomously branched conidiophores.

waardplanten: Brassicaceae, monofaag

hostplants: Brassicaceae, monofaag

Hymenolobus procumbens & subsp. pauciflorus.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a.

13/09/2015