Peronospora hyoscyami de Bary, 1863

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Solanaceae

on Solanaceae

gal: bovenzijde van het blad met geelbruine vlekken. Onderzijde daar met een grijsviolet schimmelovertrek dat bestaat uit rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn met aan elk uiteinde een eivormig conidium.

gall: upperside of the leaf with yellowish brown spots. Underside there with a greyish purple down consisting of erect conidiophores that apically several times are dichotomously branching, each branch ending upon an ovoid conidium.

waardplanten: Solanaceae, monofaag

hostplants: Solanaceae, monophagous

Hyoscyamus niger.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985: 549), Klenke & Scholler (2015a), Müller & Kokeš (2008a). Săvulescu (1948a).

20/05/2017