Peronospora insubrica Gäumann, 1923

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Asperula

on Asperula

gal: blad aan de bovenzijde met verbleekte, licht opgbolde plekken; aan de corresponderende onderzijde een grijs schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top sterk vertakte conidioforen. De conidioforen zijn tot 0.6 mm hoog, de conidia meten 9-24 x 14-35 µm.

gall: upperside of the leaves with paled, slightly embossed patches; at the corresponding underside a greyish fungal bloom, consisting of erect, distally strongly branched conidiophores. The conidiophores are up to 0.6 mm high, de conidia measure 9-24 x 14-35 µm.

waardplanten: Rubiaceae, nauw monofaag

hostplants: Rubiaceae, narrowly monofaag

Asperula purpurea.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Klenke & Scholler (2015a), Săvulescu (1948a).

20/05/2017