Peronospora jacksonii Shaw, 1951

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Mimulus

on Mimulus

gal: bruingrijze vlekken op de bladeren. Aan de onderzijde een grijswit schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top meermalen dichotoom vertakte conidioforen.

gall: brown-grey leaf spots. At the underside a greyish white fungal down, consisting of erect, distally repeatedly dichotomously branched conidiophores.

waardplanten: Phrymaceae, monofaag

hostplants: Phrymaceae, monophagous

Mimulus guttatus, luteus.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Doppelbaur & Doppelbaur (1973a, 1974a), Klenke & Scholler (2015a).

17/09/2016