Peronospora lapponica Lagerheim, 1888

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Euphrasia

on Euphrasia

gal: bladeren aan de bovenzijde plaatselijk verbleekt. Op de corresponderende onderzijde een grijsviolet schimmelovertrek, bestaande uit rechtopstaande, distaal sterk vertakte conidioforen, 0.4-0.7 mm hoog; de conidien zijn elliptisch van vorm.

gall: upperside of the leaves locally bleached; at the corresponding underside a greyish-purple fungal bloom consisting of erect, distally strongly branched conidiophores, 0.4-0.7 mm high; conidia elliptic in shape.

waardplanten: Orobanchaceae, monofaag

hostplants: Orobanchaceae, monophagous

Euphrasia frigida, rostkoviana.

opmerkingen: in tegenstelling tot Plasmopara euhprasiae, die eveneens op genoemde waardplant kan voorkomen, veroorzaakt P. lapponica geen verstoring van de groei van de plant.

notes: contrary to Plasmopara euhprasiae, that also may occur on the host plant mentioned above, P. lapponica does not cause a disturbance of the growth of the plant.

literatuur:

references:

Blumer (1946a), Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Gäumann & Blumer (1947a), Klenke & Scholler (2015a).

25/05/2017