Peronospora lathyri-verni Gustavsson, 1959

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Lathyrus

on Lathyrus

gal: toppen van de scheuten ziekelijk met verkorte internodiën. onderzijde van de bladen met een grijsbruin schimmelovertrek dat bestaat uit tot 0.4 mm hoge rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn met aan elk uiteinde een conidium van 14-21 x 21-30 µm.

gall: tips of the shoots unhealthy, with shortened internodes. Underside of the leaves with a greyish brown fungal cover of 0.4 mm high erect conidiophores that apically several times are branching, each branch ending in a conidium of 14-21 x 21-30 µm.

waardplanten: Fabaceae, nauw monofaag

hostplants: Fabaceae, narrowly monophagous

Lathyrus vernus.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Hafellner (1980a), Klenke & Scholler (2015a), Müller & Kokeš (2008a), Tomasi (2014a).

28/08/2016