Peronospora lentis Gäumann, 1923

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Lens

on Lens

gal: onderzijde van het blad met een lichtbruin schimmelovertrek dat bestaat uit rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn met aan elk uiteinde een eencellig elliptisch conidium.

gall: underside of the leaves with a light brown down, consisting of erect conidiophores that apically several times are dichotomously branching, each terminal branch ending upon a one-celled elliptic conidium.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Lens culinaris.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a), Müller & Kokeš (2008a).

15/09/2014