Peronospora lepigoni Fuckel, 1863

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Spergularia

on Spergularia

gal: bladen bleek, soms misvormd. Oosporen worden gevormd in de gezwollen bloemknoppen. nderzijde met een grijsviolet schimmelovertrek dat bestaat uit rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn, met aan elk uiteinde een conidium.

gall: leaves pale, may be disfigured. Oospores are formed in the swollen flower buds. Underside with a greyish purple down, consisting of vertical conidiophores that apically several times are dichotomously branching, each branch ending upon a conidium.

waardplanten: Caryophyllaceae, monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, monophagous

Spergularia marina, media, rubra.

synoniemen: wordt vaak beschouwd als een synoniem van P. obovata.

synonyms: often taken as a junior synonym of P. obovata.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 97), Buhr (1965a), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), Klenke & Scholler (2015a), Kummer (2012a), Müller & Kokeš (2008a), Săvulescu (1948a).

21/05/2017