Peronospora minima Wilson, 1914

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Saxifraga

on Saxifraga

gal: bovenzijde van het blad met bleke vlekken. Onderzijde plaatselijk met een grijs schimmelovertrek dat bestaat uit rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn met aan elk uiteinde een eivormig conidium.

gall: upper side of the leaf with pale spots. Underside locally with a grey fungal down of erect conidiophores that apically several times are dichotomously branching, each branch ending upon an egg-shaped conidium.

waardplanten: Saxifragaceae, nauw monofaag

hostplants: Saxifragaceae, narrowly monofaag

Saxifraga cernua.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a).

10/09/2015