Peronospora moenchiae Sousa da Câmara & Oliveira, 1944

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Moenchia

on Moenchia

gal: aan de onderzijde van de bladen een grijswit schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top meermalen dichotoom vertakte conidioforen, met aan elk uiteinde een eivormig conidium.

gall: at the underside of the leaves a greyish white fungal bloom, consisting of erect, distally repeatedly dichotomously branching conidiophores, each terminal branch ending upon an ovoid conidium.

waardplanten: Caryophyllaceae, monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, monofaag

Moenchia erecta.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 101), Klenke & Scholler (2015a), Müller & Kokeš (2008a).

27/04/2017