Peronospora ononidis Wilson, 1910

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Ononis

on Ononis

gal: onderzijde van het blad met een grijsviolet schimmelovertrek dat bestaat uit rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn met aan elk uiteinde een eivormig conidium.

gall: underside of the leaves with a greyish-purple fungal bloom, consisting of erect conidiophores that apically several times are dichotomously branching, each branch ending upon an ovoid conidium.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophaag

Ononis mitissima, natrix, rotundifolia, spinosa & subsp. hircina + procurrens, viscosa subsp. breviflora.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 307), Doppelbaur & Doppelbaur (1974a), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), García-Blázquez, Constantinescu, Tellería & Martín (2007a), Gustavsson (1991a), Klenke & Scholler (2015a), Săvulescu (1948a).

21/05/2017