Peronospora oxytropis Gäumann, 1923

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Oxytropis

on Oxytropis

gal: onderzijde van het blad met een bruin schimmelovertrek dat bestaat uit rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn met aan elk uiteinde een eivormig conidium.

gall: underside of the leaves with a brown fungal down of erect conidiophores that apically several times are dichotomously branching, each branch ending upon an ovoid conidium.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Oxytropis campestris, jacquinii.

synoniemen: de spelling oxytropidis is volgens de Index Fungorum (2015) onjuist.

synonyms: the spelling oxytropidis is incorrect, according to the Index Fungorum (2015).

literatuur:

references:

Blumer (1946a), Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a).

25/05/2017