Peronospora phacae Gäumann, 1923

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Astragalus

on Astragalus

gal: blad aan de bovenzijde met verbleekte, licht opgbolde plekken; aan de corresponderende onderzijde een grijsviolet schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top sterk vertakte conidioforen.

gall: upperside of the leaves with paled, slightly embossed patches; at the corresponding underside a greyish purple fungal bloom, consisting of erect, distally strongly branched conidiophores.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monofaag

Astragalus ? cicer, frigidus, onobrychis, penduliflorus.

Het is niet helemaal duidelijk welke meeldauw op A. cicer leeft; volgens sommigen is het P. astragalina.

It is not quite clear which mildew lives on A. cicer; some authors point toß P. astragalina.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a), Müller & Kokeš (2008a).

05/09/2015