Peronospora polycarpi Mayor & Viennot-Bourgin, 1950

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Polycarpon

on Polycarpon

gal: onderzijde van het blad met een grijsviolet schimmelovertrek dat bestaat uit rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn met aan elk uiteinde een eivormig conidium.

gall: underside of the leaves with a greyish purple fungal down consisting of vertical conidiophores that apically several times are dichotomously branching, each branch ending upon an ovoid conidium.

waardplanten: Caryophyllaceae, monofaag

hostplants: Carophylloaceae, monophagous

Polycarpon tetraphyllum.

synoniemen: de spelling polycarponis is onjuist volgens de Index Fungorum (2015).

synonyms: the spelling polycarponis is incorrect, according to the Index Fungorum (2015).

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 96), García-Blázquez, Constantinescu, Tellería & Martín (2007a), Gustavsson (1991a), Klenke & Scholler (2015a).

27/04/2017